# 24
Aye aye


Bild: Wikimedia Commons

Denna freaky-look är inte särskilt fotogen alls - och även om den ser ut som en våt droppad råtta, är den faktiskt en primat som tillbringar hela sitt liv i träd.Medan aye aye vanligtvis äter frukt och frön, går det också för insektslarver och grubs. För att hitta detta byte använder den en teknik som kallas perkussivt födosök, vilket innebär att man knackar på träd med sitt långa långfinger och lyssnar efter larver inuti och sedan gnager ett hål genom vilket det kan sticka sitt långa finger in och dra ut bytet. Har du förresten sett dessa fingrar? De är saker av mardrömmar!

På Madagaskar anses aye ayes ofta vara ett dåligt tecken, med vissa legender som säger att om man pekar på dig betyder det att du har blivit markerad för döden. Tyvärr har detta lett till att människor dödar dem vid syn och denna art anses nu vara hotad.