I Minecraft är en vissenros en speciell blomma i spelet som har unika negativa effekter. Liksom de flesta blommor kan spelarna tro att dessa bara är placerade i spelet som en del av landskapet, men denna blomma skiljer sig från resten.

När en spelare eller en mob möter en vissenros är det i deras bästa intresse att inte röra den. När denna blomma berörs, kommer spelaren eller mobben att beviljas vissnande effekt.

Den vissnande effekten är något som spelarna massivt fruktar och inte vill möta. Denna effekt liknar gift och är densamma som orsakas av Wither -skelett och Wither, som skadar spelare över tid.

Visna rosor kan användas för att skapa svart färgämne i Minecraft. Spelare kan använda färgämnet för att ändra färgen på sina sängar, djurfärger, banderoller och mer.Vissa spelare kategoriserar dessa blommor med kaktusar och söta bärbuskar, därför är de de enda skadehanteringsväxterna i spelet.

I den här artikeln kommer spelarna att lära sig hur man enkelt får Wither -rosor i Minecraft.Hur man skaffar vissna rosor i Minecraft

Var hittar man dem

(Bild via Reddit)

(Bild via Reddit)

Överraskande trots namnet finns vissnande rosor i överjorden. Det här är sällsynta växter som spelare kan stöta på i överjorden, men det är ändå väldigt ovanligt.På grund av namnet är det lätt för spelare att tro att dessa växter ligger i Nederländerna på grund av ordet 'vissna', men så är inte fallet. Detta är en mörkgrå och svart växt, och det är den enda som avger partiklar i spelet.

Hur man får dem

Visna rosor kan inte ses naturligt i det fredliga spelläget i Minecraft -överlevnad. Visna rosor kan erhållas från Minecraft kreativ inventering, eller med ett kommando (fusk måste aktiveras när du skapar världen.)Spelare kan också få dessa rosor genom att se till att en pöbel dödas av en vissen, vilket beror på platsen där mobben befann sig när den dödades.

Vad kan de användas till

(Bild via Minecraft)

(Bild via Minecraft)

Som nämnts ovan kan vissna rosor användas för att skapa svart färgämne i Minecraft. Spelare kan också använda denna blomma som ingrediens i misstänkt gryta, men grytan kommer att åsamkas vissnande effekt. Det betyder att spelaren vid konsumtion får denna effekt.

Spelare kan också använda vissna rosor som fällor eftersom dessa kan placeras på de flesta fasta block. De kan använda den för att placera runt sin bas för att stoppa andra spelare och mobs från att komma in.

Dessa rosor kan också användas för att göra vissna skelett gårdar i spelet. Ingen annan mobb kommer att leka med rosorna förutom skeletten och spelare kan täcka ett stort område med dessa växter, så att endast vissna skelett kan leka där i snabb takt.

Spelare kommer att behöva göra detta i Nedre , och det bästa stället att göra det skulle vara på fästningen.