Sporter

GTA 4 PC fuskkoder

GTA 4 var ett ambitiöst försök från Rockstar Games att ta ett mer grundat förhållningssätt till historien och spelet.