Många fridfulla pöbel kan födas upp i Minecraft. Uppfödning av får är en av de äldsta metoderna i Minecraft. Det började hela vägen tillbaka i de mycket tidiga Minecraft Java Edition Classic -dagarna i spelet.

Får kan inte bara födas upp utan också färgas i olika färger och uppfödas vidare för att skapa helt olika färger på får. Uppfödning av får kan vara massor av roliga för både nya och gamla Minecraft -spelare.

Här är allt en spelare behöver veta om uppfödning av får i Minecraft.

Uppfödning av får i Minecraft

Skaffa vete

Liten Minecraft vetegård (Bild via 12tails)

Liten Minecraft vetegård (Bild via 12tails)För att föda upp får i Minecraft kommer en spelare att behöva två får och några veteobjekt. Spelare kan få vete från jordbruket, antingen i en by med en färdig vetegård eller på egen hand.

Spelare kan göra sin egen gård genom att gräva upp högt gräs för att få frön. Spelaren kan sedan använda en hacka för att befrukta smuts, i den befruktade smutsen kan spelaren plantera fröna. Om spelaren väntar tillräckligt länge kommer en veteplant att växa från fröna. Spelare bör sedan skörda detta och mata det till fåren som de vill föda upp.Matar vete till fåren

Matar vete till får (Bild via buggar.mojang)

Matar vete till får (Bild via buggar.mojang)

En spelare borde mata vete till ett vuxet får genom att högerklicka på fåren. Spelare bör se hjärtan runt fåren efter att de har matats. Om spelaren matar två av dessa vuxna får i samma område samtidigt kommer dessa får att para sig och ett barn får.Varför föda upp får?

Uppfödning av Minecraft -får (Bild via YouTube)

Uppfödning av Minecraft -får (Bild via YouTube)

Varför skulle inte spelarna vilja föda upp får? Får är bedårande, de lyfter fram vilken spelares gård som helst. Uppfödning av får är ett mycket enkelt sätt att få in fler får på en överlevnadsgård, annars måste spelarna vänta på att får naturligt genererar eller lockar in dem i sin gård med vete. Båda dessa processer kan ta ett tag.Färgglada får

Det bästa med uppfödning av får är färgerna som spelare kan färga dem. Det är möjligt att ändra färgen på fårull på två sätt. Ett sätt är att färga fåren direkt genom att högerklicka på det med ett färgämne i handen. Det andra sättet är att färga två olika får två olika primära färger och sedan föda upp dem för att producera en sekundär färg.

Fårfärgguide (Bild via Reddit)

Fårfärgguide (Bild via Reddit)

Redditor u / LilPeabnut skapade detta diagram för att visa hur man föder upp får i olika färger.

I Minecraft kan spelare bara använda vissa primära färger för att föda upp för sekundära färger. Minecraft färgmekanik fungerar lite annorlunda än verkliga färgmekaniker.

Till exempel skulle spelare förvänta sig att få limegrönt efter att ha blandat gula och mörkgröna får, men så är inte fallet. Det enda sättet att göra limegrönt är att föda upp ett mörkgrönt får med ett vitt får. Det finns många fler färgkombinationer som liknar den här.

Varför föda upp får för sin färg?

Lime grönt får (Bild via planetminecraft)

Lime grönt får (Bild via planetminecraft)

Anledningen till att spelarna kanske vill föda upp får för att ändra färg är att det kan vara lättare än att behöva tillverka färgerna separat och sedan dö färgen efter. Spelare kan få vissa fårfärger, och klippa fåren för deras ull, utan att behöva oroa sig för att tillverka färgerna själva.

Det är också roligare att föda upp fåren och se vilka färgkombinationer som kommer ut. Spelare kan följa den här guiden eller försöka räkna ut det på egen hand också.