4. Norra Olingo

4. Olingo

Bild av Jeremy Gatten

Olingo är en annan medlem i Carnivora nära besläktad med tvättbjörnar, men den här är mycket mindre spridd. Eftersom detta trädboende djur är begränsat till vissa centralamerikanska länder, bor det vanligtvis bergsområden över 1000 meter över havet.

Detta djur är vår enda vegetarian - olingo matar nästan uteslutande på frukt som fikon. Låter det som en motsägelse att säga att detta djur är vegetarian och också är medlem i Carnivoras ordning? Nej! Kom ihåg att ”Carnivora” är en vetenskaplig klassificering med en annan betydelse än de allmänna termerna ”rovdjur”.Denna rovdjur är infödd i Centralamerika.